Najczęściej zadawane pytania

Czy mogę przesłać moje zgłoszenie anonimowo?
Tak. Aby zachować anonimowość, upewnij się, że przy wypełnianiu formularzy i załączaniu dokumentów nie zostaną podane informacje, które bezpośrednio lub pośrednio ujawnią Twoją tożsamość.
Kto ma dostęp do mojej tożsamości, jeśli je ujawniam?
Dostęp do Twojej tożsamości we wniosku jest ograniczony do upoważnionych pracowników organizacji. Organizacja zobowiązuje się, że Twoja tożsamość nie zostanie ujawniana nikomu poza pracownikami uprawnionymi do otrzymywania zgłoszeń lub podejmowania działań w związku z nimi, bez Twojej wyraźnej zgody. Dotyczy to także wszelkich innych informacji, z których można bezpośrednio lub pośrednio wywnioskować Twoją tożsamość. Twoja tożsamość i wszelkie inne informacje, o których mowa w poprzednim akapicie, mogą zostać ujawnione jedynie wówczas, gdy jest to konieczne i wynika z prawa unijnego lub krajowego w kontekście dochodzeń prowadzonych przez organy krajowe lub postępowanie sądowe, w tym z myślą o ochronie prawa do obrony osoby zainteresowanej.
Czy możesz śledzić mnie przez adres IP?
Nie. W celu zapewnienia poufności i anonimowości nie przechowujemy adresów IP ani znaczników czasu.
Kto będzie przetwarzał moje zgłoszenie?
Twoje zgłoszenie będzie przetwarzane przez upoważniony personel zgodnie z procedurami organizacji w zakresie raportowania wewnętrznego i działań następczych. Trusty AG nie przetwarza Twojego raportu ani nie ma dostępu do jego treści.
W jakim czasie mogę się spodziewać otrzymania informacji zwrotnej?
Zgodnie z dyrektywą UE w sprawie informowania o nieprawidłowościach należy przekazać informacje zwrotne na temat zgłoszenia nie później niż w ciągu 3 miesięcy. W celu uzyskania dokładnych informacji zapoznaj się z polityką prywatności i prawem krajowym. Informacje zwrotne są wymagane, aby poinformować Cię o planowanych lub podjętych działaniach oraz o powodach podjęcia takich działań. Unijna dyrektywa w sprawie powiadamiania o nieprawidłowościach nie określa jednak terminu, w którym działania następcze muszą zostać zakończone przez organizację.
Czy mogę śledzić to, jak przetwarzane jest moje zgłoszenie?
Tak. Możesz śledzić ten proces, klikając na "Moja skrzynka odbiorcza". Link przekieruje Cię do strony logowania skrzynki odbiorczej, gdzie będzie trzeba wprowadzić nazwę użytkownika i hasło, otrzymane po przesłaniu zgłoszenia. Skrzynka odbiorcza umożliwia śledzenie przetwarzania raportu, bezpieczną komunikację z organizacją i otrzymywanie informacji zwrotnych na temat raportu.
Czy mogę użyć skrzynki odbiorczej, jeśli pozostaję anonimowy?
Tak. Po przesłaniu zgłoszenia zostaje do cię przypisana nazwa użytkownika i hasło do skrzynki odbiorczej. Dzieje się to niezależnie od tego, czy ujawnisz swoją tożsamość, czy nie.
Grożono mi odwetem. Co to oznacza?
Odwet oznacza, że z powodu zgłoszenia doświadczasz jakiegokolwiek bezpośredniego lub pośredniego działania, które ma miejsce w kontekście związanym z pracą i które powoduje lub może powodować nieuzasadnione szkody w stosunku do Ciebie.
Jak jestem chroniony przed odwetem?
Osoby zgłaszające przypadki naruszenia przepisów w dobrej wierze korzystają z ochrony przed odwetem. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy zapoznać się z polityką organizacji i odpowiednimi przepisami krajowymi.
Czy mogę przesłąć moje zgłoszenie w inny sposób?
Proszę zapoznać się z danymi kontaktowymi i informacjami o organizacji zamieszczonymi w stopce strony internetowej.