Zgłaszanie naruszenia
Bezpieczne korzystanie z aplikacji Jeśli nie chcesz ujawnić swojej tożsamości, uważaj, aby nie podawać żadnych informacji, które mogą cię zidentyfikować. Sprawdź, czy połączenie internetowe jest bezpieczne, a przeglądarka, której używasz, wyświetla ikonę kłódki. Otwieraj aplikację bezpośrednio, poprzez zapisanie jej na liście zakładek. Trusty AG gwarantuje techniczną anonimowość osoby zgłaszającej naruszenie i zapewnia, że jej tożsamość nie może być identyfikowana za pomocą środków technicznych. Przetwarzanie danych Organizacja jest administratorem przesłanych danych osobowych.
Szczegóły
Aplikacja, jej strony internetowe, jak również baza danych, w której przechowywane są dane osobowe i informacje, które przesyłasz, są prowadzone w imieniu organizacji przez Trusty AG, Szwajcaria. Baza danych jest zaszyfrowana i hostowana na serwerach wirtualnych zlokalizowanych w UE. Do celów przetwarzania Państwa raportu dane osobowe i informacje mogą być udostępniane, przetwarzane i wykorzystywane przez odpowiedzialny personel w organizacji. Wyznaczony personel Trusty AG ma dostęp do bazy danych wyłącznie w celu obsługi technicznej. W razie potrzeby dane osobowe i informacje mogą być ujawniane policji lub innym organom odpowiedzialnym za egzekwowanie prawa lub organom regulacyjnym. Przekazywane dane osobowe przechowuje się i przetwarza zgodnie z zasadami organizacji, o ile podmiot ma uzasadniony interes w przetwarzaniu zgłoszenia (w tym w prowadzeniu dochodzeń), oraz w stosownych przypadkach wszczyna sankcje.
W jakim kraju doszło do domniemanego naruszenia? *
Dla pomyślnego rozpatrzenia twojego zgłoszenia ważne jest, aby dostarczyć możliwie jak najwięcej informacji na ten temat. Pytania obowiązkowe są oznaczone gwiazdką i nie będziesz mógł kontynuować bez udzielenia na nie odpowiedzi. Informacje podane w polach nieobowiązkowych są bardzo mile widziane, jednak można pominąć te pola, jeśli nie posiadasz odpowiedniej wiedzy.
Osoby podejrzewane o udział
Imię i nazwisko

Stanowisko

Organizacja

Czy ktokolwiek inny jest świadomy tego naruszenia?
Imię i nazwisko

Stanowisko

Organizacja

Należy pamiętać, że osoba, której zgłoszenie dotyczyło, może zostać powiadomiona przez organizację o zgłoszeniu w odpowiednim czasie.
Jeśli chcesz przesłać więcej niż jeden dokument, wybierz kilka dokumentów, przytrzymując klawisz Control podczas klikania dokumentów. Przed dodaniem załącznika sprawdź pliki metadanych, które mogą ujawnić Twoją tożsamość. Zalecamy wysyłanie dokumentów w formacie pdf lub w formie papierowej na adres organizacji i zapisanie nazwy użytkownika, która zostanie Ci przypisana po przesłaniu zgłoszenia.
Możesz przesłać swój raport anonimowo lub możesz zdecydować się na ujawnienie swojej tożsamości organizacji teraz, lub nawet później. W obu przypadkach otrzymasz nazwę użytkownika i hasło, dzięki którym uzyskasz dostęp do skrzynki odbiorczej. Numer identyfikacyjny osoby zgłaszającej zwykle umożliwia bardziej wydajne i skuteczne przetwarzanie zgłoszenia i ochronę osoby zgłaszającej. Proszę zapoznać się z polityką organizacji w celu uzyskania dalszych informacji na temat ochrony przed odwetem i poufnością danych.
Do celów przetwarzania Państwa raportu dane osobowe mogą być przetwarzane i wykorzystywane przez uprawniony personel. W razie potrzeby dane osobowe i informacje mogą być ujawniane policji lub innym organom odpowiedzialnym za egzekwowanie prawa lub organom regulacyjnym. Przekazane dane osobowe przechowuje się i przetwarza zgodnie z zasadami organizacji, o ile podmiot ma uzasadniony interes w przetwarzaniu zgłoszenia (w tym w prowadzeniu dochodzeń), oraz w stosownych przypadkach wszczyna sankcje. Organizacja zapewnia ochronę prywatności danych osobowych i traktuje je zgodnie z odpowiednimi przepisami o ochronie danych osobowych. Masz prawo zapoznać się z Twoimi danymi osobowymi, otrzymać je w formacie elektronicznej, wprowadzać korekty i żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Prawo do usunięcia danych osobowych jest ograniczone ze względu na uzasadniony interes organizacji opisany powyżej.
Wprowadź swoje dane tutaj:
Strona 1 z 1