Bezpieczne korzystanie z aplikacji Jeśli nie chcesz ujawnić swojej tożsamości, uważaj, aby nie podawać żadnych informacji, które mogą cię zidentyfikować. Sprawdź, czy połączenie internetowe jest bezpieczne, a przeglądarka, której używasz, wyświetla ikonę kłódki. Otwieraj aplikację bezpośrednio, poprzez zapisanie jej na liście zakładek. Trusty AG gwarantuje techniczną anonimowość osoby zgłaszającej naruszenie i zapewnia, że jej tożsamość nie może być identyfikowana za pomocą środków technicznych. Przetwarzanie danych Organizacja jest administratorem przesłanych danych osobowych.
Szczegóły
Aplikacja, jej strony internetowe, jak również baza danych, w której przechowywane są dane osobowe i informacje, które przesyłasz, są prowadzone w imieniu organizacji przez Trusty AG, Szwajcaria. Baza danych jest zaszyfrowana i hostowana na serwerach wirtualnych zlokalizowanych w UE. Do celów przetwarzania Państwa raportu dane osobowe i informacje mogą być udostępniane, przetwarzane i wykorzystywane przez odpowiedzialny personel w organizacji. Wyznaczony personel Trusty AG ma dostęp do bazy danych wyłącznie w celu obsługi technicznej. W razie potrzeby dane osobowe i informacje mogą być ujawniane policji lub innym organom odpowiedzialnym za egzekwowanie prawa lub organom regulacyjnym. Przekazywane dane osobowe przechowuje się i przetwarza zgodnie z zasadami organizacji, o ile podmiot ma uzasadniony interes w przetwarzaniu zgłoszenia (w tym w prowadzeniu dochodzeń), oraz w stosownych przypadkach wszczyna sankcje.

Login

Wprowadź swoją nazwę użytkownika i hasło w wyznaczonych polach poniżej. Jeśli to jest Twój pierwszy login, użyj nazwy użytkownika i hasła, które otrzymałeś po zakończeniu przesyłania raportu.